• Bộ Sofa văn phòng-FS-125
  • Bộ Sofa văn phòng-FS-124
  • Tủ tài liệu gỗ-FS-173
  • Bàn giám đốc-FS-108
  • Bàn giám đốc-FS-106
  • Bàn giám đốc-FS-102
  • Bàn nhân viên văn phòng- FS-21
  • Bàn nhân viên văn phòng- FS-20
  • Bàn quầy lễ tân- FS-03
  • Bàn quầy lễ tân- FS-02